Atipična crna Dalmacija

Atipična crna Dalmacija

Terrmin: petak, 27. svibnja 2016. u 18 sati

Lokacija: Gradska vijećnica, Trg Republike Hrvatske 3, Šibenik

Cijena: 120 kuna

Dalmacija je prepoznata i izvan granica Hrvatske prvenstveno po svojim snažnim plavcima s položaja poput Dingača na Pelješcu i Ivana Dolca na Hvaru, koje sunce gotovo cijelu godinu grije. Dalmacija posjeduje puno više od toga te skriva drugačije plavce, mnoge druge autohtone sorte poput plavine, babića, pa i tribidraga, u svijetu poznatijeg kao zinfandel. U petak 27. svibnja će se održati radionica koja će pokazati što sve Dalmacija ima za ponuditi od crnih vina, a nije već razvikano.

Vina koja će se predstaviti:

1. Rudežuša – Jerković
2. Darnekuša – Duboković
3. Lasina – Bibich
4. Babica – Vuina
5. Dillatum – Kaštelacoop
6. Crljenak – Vuina

Prijava za radionicu: http://www.tastethemediterranean.eu/prijava-za-vinsku-radionicu/

 

Autohtone sorte sjeverne Dalmacije

Autohtone sorte sjeverne Dalmacije

Lokacija: Gradska vijećnica, Trg Republike Hrvatske 3, Šibenik

Termin: 26. svibnja 2016. u 18 sati

Cijena: 150 kuna

Radionica na engleskom jeziku

Sjeverna Dalmacija iznimno je bogata autohtonim sortama grožđa. Među bijelim sortama dominiraju autohtoni debit i maraština, dok su među crnim sortama babić, plavina i lasina. U okruženju Šibenika nalaze se najznačajniji položaji sjeverne Dalmacije poput onih uz Benkovac, Skradin, Nadin i Primošten. Iako geografski blizu, svaki od položaja odlikuju posebni mikroklimatski uvjeti, koji omogućuju različite karakteristike vina. Upoznavanje s lokalitetom i sortama ovog kraja svakako je odličan način za upoznavanje s lokalnom gastronomijom i kulturnom baštinom. Zbog toga je radionica organizirana na engleskom jeziku, kako bi se što širem krugu posjetitelja i gostiju moglo predstaviti ovo vinsko bogatstvo.

Lista vina koja će se predstaviti:

1. Debit – Ante Sladić
2. Maraština – Marko Sladić
3. Bibich R5
4. Plavina/Lasina – Ante Sladić
5. Plavina – Marko Sladić
6. Babić – Rak

Prijava za radionicu: http://www.tastethemediterranean.eu/prijava-za-vinsku-radionicu/